RENIVA VATTENRENING

Skyddar dagvattensystemet från farliga föroreningar

Så här jobbar vi

Reniva har varit på svenska marknaden i 22 år, idag räknar vi oss som ledande vad det gäller kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening. Vi är rikstäckande och utför filterbyten av dagvattenfilter över hela landet. Vi har totalansvar och tar därmed hand om hela processen. Vi erbjuder dagvattenfilter, granulatfälla, brunnskorg, brunnstätning och serviceavtal. 

Inspektion & inmätning
Inspektion & inmätning
Offert
Offert
Installation
Installation
Serviceavtal
Serviceavtal
Filterbyte
Filterbyte
Transportdokument till kund
Transportdokument till kund
Farligt avfall till deponi
Farligt avfall till deponi
Rapport till Naturvårdsverket
Rapport till Naturvårdsverket

Våra produkter