RENIVA VATTENRENING

Skyddar dagvattensystemet från farliga föroreningar

Så här jobbar vi

Reniva har varit på den svenska marknaden i 25 år, idag räknar vi oss som ledande vad det gäller kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening. Vi är rikstäckande och utför filterbyten av dagvattenfilter över hela landet. Vi har totalansvar och tar därmed hand om hela processen. Vi erbjuder tjänster kopplade till dagvattenfilter, granulatfälla, brunnskorg och brunnstätning. Med vårt serviceavtal ser vi till att dina filter blir utbytta med jämna mellanrum, vanligtvis 2-8 gånger per år beroende på verksamhetens miljöpåverkan.

Inspektion & inmätning
Inspektion & inmätning
Offert
Offert
Installation
Installation
Serviceavtal
Serviceavtal
Filterbyte
Filterbyte
Transportdokument till kund
Transportdokument till kund
Farligt avfall till deponi
Farligt avfall till deponi
Rapport till Naturvårdsverket
Rapport till Naturvårdsverket

Våra produkter