Brunnstätning

Brunnstätning

Brunnstätningen skyddar dig vid olyckor så att farligt utsläpp inte kommer ner i dagvattensystemet.

Brunnstätningen låser du på några sekunder fast i brunnsgallret och den oljeresistenta gummitätningen hindrar ex. olja, bensin och kemikalier att tränga ner i dagvattensystemet.

Brunnstätningen finns i olika storlekar och har justerbar låsanordning.

Brunnstätning Tättingen® är en svensk uppfinning, för sekundsnabb tätning av dagvattenbrunnar.

Skydda ert reningsverk och våra levande vatten med Tättingen® på brunnen. Hindrar oljor och miljöfarliga ämnen att tränga ner i dagvattensystemet.

Typ 1: 400 x 420 mm (1 låsbygel)

Typ 2: 620 x 440 mm (2 låsbyglar)

Brunnsmatta

Brunnsmatta Fyrkantig, hindrar oljor och andra kemikalier från att nå dagvattenledningen. Kan återanvändas (skölj med vatten och tvål). Resistent mot de flesta kemikalier. En inbyggd förstärkning runt mattan gör den slitstark. Bibehåller funktion och egenskaper mellan -15 °C till + 70 °C. EJ PERMANENT SKYDD. Livslängd 10 år om produkten skyddas mot UV-ljus.

Finns i tre storlekar: 45,7 x 45,7 cm, 61 x 61 cm och 91,4 x 91,4 cm

Väska för brunnsmattor tillverkad av väderbeständig PVC-/Nylon. Väggmonterbar – medföljande krokar och ringar gör att du kan montera hållaren nära avloppet för snabb tillgänglighet vid akut spill.