Granulatfälla

Granulatfälla

Renivas granulatfällor fångar upp granulat innan de hamnar i våra vattendrag och dagvattensystem.

Granulatfällorna är svensktillverkade i rostfri plåt och kan anpassas till alla förekommande dagvattenbrunnar. Styrplåten leder dagvattnet mot granulatfällan och håller tillsammans med spännringen den rostfria konstruktionen på plats under brunnsgallret.
 
Granulatfällan fungerar i dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplaner/fotbollsplaner där gummigranulat kan hamna i natur och dagvattensystem. Granulatfällan utrustas med speciella filterpåsar som enkelt kan tömmas, bytas eller återanvändas. Granulatfällan samlar även upp grus, löv m.m som kan leda till att brunnen täpps igen. Styrplåt, spännring, brunnskorg och granulatfälla är tillverkade av rostfri plåt i Sverige.
 
I samarbete med Unisport har vi installerat över 2200 granulatfällor runt om i Sverige. www.unisport.se
 
 

Se hur Växjö kommun löst problemet med gummigranulat: