47 dagvattenfilter till Ystad

47 dagvattenfilter till Ystad

Nu renar vi dagvattnet på Polykemi i Ystad.

47 dagvattenfilter installerade i slutet av februari. Självklart sköter vi servicen på dem också.