Många nyinstallationer första veckan i april

Många nyinstallationer första veckan i april

5 filterkassetter till befintlig kund Volvo Truck Center Södertälje

7  filterkassetter installerade på Trensum Food i Tingsryd

13  filterkassetter installerade hos Willhelm i Borås

26 filterkassetter installerade på Sveriges största oljeraffinaderi/Preem i Göteborg
efter rekommendation från Preem raffinaderi i Karlshamn

Samtliga väljer att anlita oss för service och underhåll