Renivas granulatfällor renar Stockholms dagvatten

Renivas granulatfällor renar Stockholms dagvatten

Stockholm investerar 4 miljoner för att minska spridningen av gummigranulatet med hjälp av Renivas granulatfällor. En av anledningarna till att gummigranulat hamnar i naturen är användningen av konstgräsplaner.