Serviceavtal

Serviceavtal

Reniva har varit på svenska marknaden i 22 år, idag räknar vi oss som ledande vad det gäller kundanpassade produkter och lösningar för dagvattenrening. Som enda företag i Sverige erbjuder vi service på dagvattenfilterna i egen regi. Med 4 servicebilar, 2 i Jönköping, 1 i Eskilstuna och 1 i Umeå täcker vi hela Sverige.

Vi erbjuder ett serviceavtal där vi byter och tar hand om uttjänt filter. Hur ofta byten skall ske kan variera mellan 2-8 ggr/år beroende på verksamhetens miljöpåverkan.

Reniva ombesörjer rapportering till naturvårdverket enligt lag av farligt avfall enligt 6 kap 1-5§§

Intyg och tillstånd som krävs för transport och destruktion av utbytt filtermaterial, ingår i avtalet.

Vi är rikstäckande och utför filterbyten över hela landet.