Reniva vattenrening

Skyddar dagvattensystemet
från farliga föroreningar.

 • Dagvattenfilter

  Med våra produkter för dagvattenrening kan du enkelt och effektivt förhindra att föroreningar kommer ner i dagvattensystemet.
  Läs mer
 • Serviceavtal

  Vi gör det enkelt för dig och erbjuder serviceavtal som bevakar att filtret byts vid rätt tidpunkt och att filtermaterialet transporteras bort till destruktion.
  Läs mer
 • Brunnskorg

  Med våra brunnskorgar samlar du upp lösa föremål som riskerar att skapa stopp i avloppssystemet. Korgarna finns i olika storlekar och utförande.
  Läs mer
 • Granulatfälla

  Med våra granulatfällor kring fotbolls- och konstgräsplaner fångas granulat upp innan det hamnar i våra vattendrag och dagvattensystem.
  Läs mer