Brunnstätning

Brunnstätningen skyddar dig vid olyckor så att farligt utsläpp inte kommer ner i dagvattensystemet.
Brunnstätningen låser du på några sekunder fast i brunnsgallret och den oljeresistenta gummitätningen hindrar ex. olja, bensin och kemikalier att tränga ner i dagvattensystemet.

Brunnstätningen finns i olika storlekar och har justerbar låsanordning.