Granulatfälla

Renivas granulatfällor fångar upp granulat innan de hamnar i våra vattendrag och dagvattensystem.
Granulatfällorna är svensktillverkade i rostfri plåt och kan anpassas till alla förekommande dagvattenbrunnar. Styrplåten leder dagvattnet mot granulatfällan och håller tillsammans med spännringen den rostfria konstruktionen på plats under brunnsgallret.
 
Granulatfällan fungerar i dagvattenbrunnar i närheten av konstgräsplaner/fotbollsplaner där gummigranulat kan hamna i natur och dagvattensystem. Granulatfällan utrustas med speciella filterpåsar som enkelt kan tömmas, bytas eller återan-vändas. Granulatfällan samlar även upp grus, löv m.m som kan leda till att brunnen täpps igen. Styrplåt, spännring, brunnskorg och granulatfälla är tillverkade av rostfri plåt i Sverige.
 
I samarbete med Unisport har vi installerat över 750 granulatfällor runt om i Sverige. www.unisport.se
 
 
Se hur Växjö kommun löst problemet med gummigranulat:
 

Ganulatfilmen from Martin Sjögren on Vimeo.