Om reniva

Om Reniva

Reniva hjälper till att skydda våra sjöar, vattendrag och dagvatten från miljöfarliga ämnen. Våra produkter erbjuder ett mycket effektivt skydd mot förorening, utsläpp av avfallsprodukter och skräp i dagvattensystem. Genom att använda Renivas produkter kan du ta ansvar för miljö och rädda våra värdefulla vattentillgångar.

Våra produkter skall minimera att utsläpp av diesel, tungmetaller, koppar, zink, bly m.m förorenar vårt dagvatten och därmed skydda sjöar och vattendrag från miljöfarliga ämnen.

Vår personal hålls löpande informerad om lagar och förordningar för att kunna säkerställa vårt eget miljöarbete samt för att möta de högt ställda miljökraven från myndigheter och organisationer.

Som kund till Reniva kan man förvänta sig bästa service, oavsett om du behöver köpa en brunnskorg för uppsamling av löv eller om det gäller projektering av ett nyproducerat industriområde med 50 dagvattenbrunnar.

Alla produkter Reniva marknadsför och installerar tillverkas i Sverige.

Varmt välkommen till det lilla företaget med stor kunskap.