produkter

Renivas produkter

Reniva hjälper till att skydda våra sjöar, vattendrag och dagvatten från miljöfarliga ämnen. Våra produkter erbjuder ett mycket effektivt skydd mot förorening, utsläpp av avfallsprodukter och skräp i dagvattensystem. Genom att använda Reniva produkter kan du ta ansvar för miljö och rädda våra värdefulla vattentillgångar.

Reniva systemet har utformats så att det möter de strängaste svenska kraven när det gäller utsläpp av dagvatten. Den högkvalitativa torven som används i Reniva-enheterna är en unik svensk produkt. 

Som Reniva användare hjälper du till att rädda våra värdefulla vattentillgångar genom att använda en produkt som har använts på den miljömässigt stränga svenska marknaden i över 20 år.