49 Dagvattenfilter till Arla

49 Dagvattenfilter till Arla

Nu renar vi dagvattnet på Arla i Linköping, 49 dagvattenfilter installerade i mars, service och byte av filter kommer ske tre gånger/år av våra egna servicetekniker.

Vid filterbyte hanterar vi filtrerna som farligt avfall och rapporterar enligt gällande lagstiftning till Naturvårdsverket.